Prevádzky

Územie medzi Piešťanmi a Trenčínom poskytuje dostatok kameniva na jeho regionálne využitie v rôznych druhoch stavebnej činnosti. Dolomity z ložísk Hubina a Mníchova Lehota sa používajú na betonárske účely, na výrobu tvárnic, maltových zmesí na murovanie a omietanie. Ich ďalšia aplikácia je v poľnohospodárstve ako neutralizátor pôdy a v chove hydiny ako prísada do krmiva na zvýšenie obsahu vápnika a horčíka.

Veľký rozsah a význam má využívanie dolomitov z ložiska Hubina na výrobu terazzových výrobkov, ktorých význam presahuje rámec opisovanom oblasti. Vápence z ložísk Čachtice a Mníchova Lehota sa používajú hlavne na betonárske účely, ale aj ako konštrukčné materiály pri výstavbe ciest, parkovísk, spevnených plôch a pod.Lomový kameň z týchto lokalít sa používa na spevňovanie korýt vodných tokov, svahov a ako murovací materiál pri oporných múroch. Najhrubšie frakcie spĺňajú podmienky na ich použitie v potravinárskom priemysle, saturačný vápenec pre cukrovary a ako surovina na výrobu vápna. Pieskovce a zlepence z ložiska Čachtice poskytujú vhodný materiál pre dekoratívne obklady, dláždenie chodníkov, murovanie oporných múrov a plotov.

Kameňolomy, s.r.o Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 34121358
DIČ: 2020381407
IČ DPH: SK2020381407
Tel./Fax.: +421 32 770 40 00, +421 32 770 40 01
e-mail: kamenolomy@kamenolomy.sk

CRH -  www.crh.com
CRH (SLOVENSKO) a.s. -  www.crhslovakia.com

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME