Výrobňa Čachtice

Stredisko produkuje široký sortiment výrobkov prírodného kameniva, ktoré má všestranné použitie pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií, v záhradkárstve, poľnohospodárstve, potravinárstve, ako aj v hutníctve a metalurgii, ale aj pri výrobe betónov.

Prírodné kamenivo do 22 mm je základom živičných obaľovacích zmesí pre povrchové úpravy cestnej siete. Vyhľadávanou je frakcia 0/4, ktorá sa používa ako materiál do mált na murovanie a na omietky vnútorné i vonkajšie. Výrobky prírodného kameniva je možné využiť veľmi efektne na skrášlenie chodníkov, parkových priestorov a v záhradnej architektúre.

Výborne využiteľné v cukrovaroch sú kusové vápence, ktoré sa dodávajú aj ako hlavná surovina pre výrobu vápna.

Stredisko dodáva i lomový kameň používaný na reguláciu riek, potokov a v individuálnej i investičnej výstavbe ako základový a murovací materiál. Lomový kameň sa dodáva triedený, netriedený, záhozový do a nad 200 kg a upravený lomový kameň na stavbu vodných diel.

Tradíciou je úprava lomového kameňa na obklady fasád rodinných domov, vstupných hál a iných priestorov. Všetky výrobky vyhovujú požiadavkám Vyhlášky č. 12/2001 Z.z. O požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME