ES-CERTIFIKÁT VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY 1301-CPD-0082

Na tejto stránke je možné vidieť certifikáty kvality, ktorými naša spoločnosť Kameňolomy, s.r.o disponuje.

 
  • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242:2002

  • kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN 13043:2002

  • kamenivo do betónu podľa EN 12620:2002

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME