Stredisko produkuje široký sortiment výrobkov terazzovej drvy z dolomitického kameniva. Ušľachtilá biela terazzová drva je pre svoju kvalitu a čistotu vyhľadávaným výrobkom a odoberajú ju firmy z celého Slovenska i Čiech.

Terazzová drva sa používa predovšetkým na výrobu liateho terazza, umelého kameňa, pre povrchové úpravy panelov a stavieb, na posyp asfaltových kobercov. Veľmi efektne sa dá terazzová drva využiť na skrášlenie chodníkov, parkových úprav a v záhradnej architektúre.

Drva má široké uplatnenie v stavebníctve do betónov, malty, na výmurovku a hrubú omietku, ale hlavne na vonkajšie brizolitové omietky budov, rodinných domov, panelov a podobne.

V poľnohospodárstve sa dá využiť ako vápencový prídavok do kŕmnych zmesí a tiež ako hnojivo. Všetky výrobky vyhovujú požiadavkám Vyhlášky č.12/2001 Z.z. O požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.
Ložisko dolomitu sa nachádza pri severnom okraji rovnomennej obce na západnom svahu pohoria Považský Inovec asi 5 km na SV od Piešťan.

Ložisko tvoria dolomity chočskej jednotky, ktorá vystupuje v tematínskej depresii a má šupinovitú stavbu v plocho ležiacom príkrove. Komplex chočskej jednotky sa ponára SZ smerom pod sedimenty terciéru, resp. kvartéru doliny Váhu. Na jej stavbe sa zúčastňujú vápencovo – dolomitické súvrstvia stredného a vrchného triasu. Bázu vápencovo – dolomitického komplexu tvoria tmavosivé vápence anisu.

Generálny smer vrstiev dolomitu v ložiskovej oblasti je SJ a SV až JZ so sklonom k západu a severozápadu. Hlavné súvrstvie tvoria svetlosivé až bielosivé celistvé mikrozrnité až makrozrnité dolomity všesmernej textúry.

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME