Výrobňa Mníchova Lehota, geológia

Ložisko dolomitov a vápencov sa nachádza v katastri obci Mníchova Lehota a Rožňové Mitice v okrese Trenčín. Geologicky je súčasťou jadrového pohoria Strážovské vrchy. Je budované komplexom karbonátových hornín, priraďovaných k chočskému príkrovu.

            Vápence vystupujú v povrchových častiach, najmä v jeho severnej a východnej časti. Ide o tmavé guttensteinské vápence a svetlé nepravidelne dolomitizované wettersteinské vápence. Ložisko je tvorené karbonátickými horninami vápencami a dolomitmi. Ich vzájomná pozícia najmä v severnej časti závisí od zložitej geologicko-tektonickej stavby jednotlivých tektonických krýh. Spodné polohy tvoria dolomity, ktoré pozvoľna prechádzajú postupne do vápencov. 

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME