Konateľ
Ing. Martin Máté
+421 910 829 035
martin.mate@sk.crh.com
Konateľ, Obchodný riaditeľ
Bc. Rastislav Podolák
+421 327 704 022
+421 902 920 260
podolak@kamenolomy.sk
Výrobno-technický riaditeľ
Ing. Róbert Zeman PhD.
+421 327 704 042
+421 918 906 726
zeman@kamenolomy.sk

Vedúca ekonomického odd.:
Danka Majerníková
+421 327 704 043
majernikova@kamenolomy.sk

Obchodný riaditeľ
Bc. Rastislav Podolák
+421 327 704 022
+421 902 920 260
obchod@kamenolomy.sk
Obchodný referent:
Daniela Meravá
+421 327 704 021
+421 917 900 567
obchod@kamenolomy.sk
Obchodný zástupca:
Vladimír Klučár
+421 327 704 014
+421 904 345 001
obchod@kamenolomy.sk

Výrobno-technický riaditeľ
Ing. Róbert Zeman PhD.
+421 327 704 042
+421 918 906 726
zeman@kamenolomy.sk
Referent doprava, strety záujmov, OŽP:
Erik Držík
+421 327 704 031
+421 903 248 553
drzik@kamenolomy.sk
Kvalitár, BOZP:
Marián Behúl
+421 327 704 013
+421 902 920 261
behul@kamenolomy.sk

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME