Dolomit patrí do skupiny karbonátických hornín, ktoré predstavujú prevažne vápence ( CaCO3 ) a dolomity CaMg(CO3 )2 . Ak vápencová hornina obsahuje okrem cca 50 % CaCO3 aj 10-30 % MgCO3, potom je jej odborný názov dolomitický vápenec.   

Dolomitické vápence a dolomity sú nevyhnutnou súčasťou pri hnojení pôdy bez ohľadu na to, či sa jedná o pôdu ornú, alebo trvalo zatrávnené plochy, t.j. lúky a pasienky, pretože výhradne cez mostík vápnika sa v pôde rozkladá fosfor, ktorý je nenahraditeľný pri tvorbe kvetu a plodu poľnohospodárskych plodín.NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME