Jablonica

Druh Cena EUR/t
bez DPH
Cena EUR/t
s 20% DPH
Norma EN
13 242+A1
Norma EN
13 043
Norma EN
12 620+A1
iná norma
PK 0/8  5,70 EUR 6,84 EUR        
PK 8/16 7,70 EUR 9,24 EUR x x x  
PK 16/32 7,80 EUR 9,36 EUR x x x  
PK 32/63 7,80 EUR 9,36 EUR x     EN 13 450
CP 63/180  8,00 EUR 9,60 EUR       EN 13 383
PK 0/16 5,60 EUR 6,72 EUR        
PK 0/32  5,40 EUR 6,48 EUR x      
PK 0/32 do ostat.vrstiev 3,80 EUR 4,56 EUR        
PK 0/63 5,00 EUR 6,00 EUR x      
PK LK netriedný 6,00 EUR 7,20 EUR       STN 721860
PK LK zához do 200kg 9,00 EUR 10,80 EUR       STN 721860
PK LK zához nad 200kg 9,00 EUR 10,80 EUR       STN 721860
 
C E N N Í K  V Ý R O B K O V   P L A T N Ý   O D  1.3.2017 

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME