Hubina - geológia

Ložisko dolomitu sa nachádza pri severnom okraji rovnomennej obce na západnom svahu pohoria Považský Inovec asi 5 km na SV od Piešťan.

Ložisko tvoria dolomity chočskej jednotky, ktorá vystupuje v tematínskej depresii a má šupinovitú stavbu v plocho ležiacom príkrove. Komplex chočskej jednotky sa ponára SZ smerom pod sedimenty terciéru, resp. kvartéru doliny Váhu. Na jej stavbe sa zúčastňujú vápencovo – dolomitické súvrstvia stredného a vrchného triasu. Bázu vápencovo – dolomitického komplexu tvoria tmavosivé vápence anisu.

Generálny smer vrstiev dolomitu v ložiskovej oblasti je SJ a SV až JZ so sklonom k západu a severozápadu. Hlavné súvrstvie tvoria svetlosivé až bielosivé celistvé mikrozrnité až makrozrnité dolomity všesmernej textúry.

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME