Mníchova Lehota

Druh Cena EUR/t
bez DPH
Cena EUR/t
s 20% DPH
Norma EN
13 242+A1
Norma EN
13 043
Norma EN
12 620+A1
STN 
721860
PK 0/2 9,70 EUR 11,64 EUR   x x  
PK 0/4 6,80 EUR 8,16 EUR x x x  
PK 2/4 9,50 EUR 11,40 EUR   x x  
PK 4/8 11,00 EUR 13,20 EUR x x x  
PK 0/8 8,00 EUR 9,60 EUR x   x  
PK 8/11 10,50 EUR 12,60 EUR   x    
PK 8/16 10,00 EUR 12,00 EUR x x x  
PK 8/22 10,50 EUR 12,60 EUR x x x  
PK 16/32 10,70 EUR 12,84 EUR x   x  
PK 32/63 9,80 EUR 11,76 EUR x      
PK 63/125 10,00 EUR 12,00 EUR       x
PK 0/16 6,80 EUR 8,16 EUR     x  
PK 0/32 7,00 EUR 8,40 EUR x   x  
PK 0/63 6,50 EUR 7,80 EUR x      
PK 0/100 6,20 EUR 7,44 EUR x      
PK 0/125 6,20 EUR 7,44 EUR x      
PK LK netriedený 7,00 EUR 8,40 EUR       x
PK LK zához do 200kg 8,00 EUR 9,60 EUR       x
PK LK zához nad 200kg 9,00 EUR 10,80 EUR       x
 
C E N N Í K   V Ý R O B K O V   P L A T N Ý   O D  1.3.2017

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME