ES-CERTIFIKÁT VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY 1301-CPD-0083

Je pre našu spoločnosť samozrejmosťou, pretože "Kvalita je našim kľúčom k získavaniu Vás, našich zákazníkov."

 
  • kamenivo do betónu podľa EN 12642:2002

  • kamenivo do malty podľa EN 13139:2002

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME