• kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242:2002

  • kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN 13043:2002

  • kamenivo do betónu podľa EN 12620:2002

Povoľovací list od spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, ktorým dáva súhlas na dodávku a zabudovanie nášho materiálu do konštrukčných vrstiev podvalového podložia koľají, výhybiek, drážnych chodníkov a nástupíšť.

Je pre našu spoločnosť samozrejmosťou, pretože "Kvalita je našim kľúčom k získavaniu Vás, našich zákazníkov."

 
  • kamenivo do betónu podľa EN 12642:2002

  • kamenivo do malty podľa EN 13139:2002

Na tejto stránke je možné vidieť certifikáty kvality, ktorými naša spoločnosť Kameňolomy, s.r.o disponuje.

 
  • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242:2002

  • kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN 13043:2002

  • kamenivo do betónu podľa EN 12620:2002

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME