Konateľ, Obchodný riaditeľ
Bc. Rastislav Podolák
+421 327 704 022
+421 902 920 260
podolak@kamenolomy.sk
Výrobno-technický riaditeľ
Ing. Róbert Zeman PhD.
+421 327 704 042
+421 918 906 726
zeman@kamenolomy.sk