Konateľ, Obchodný riaditeľ
Bc. Rastislav Podolák
+421 327 704 022
+421 902 920 260
podolak@kamenolomy.sk
Konateľ, Ekonomický riaditeľ
Ing. Eva Krajčechová
+421 327 704 034
krajcechova@kamenolomy.sk
Výrobno-technický riaditeľ
Ing. Róbert Zeman PhD.
+421 327 704 042
+421 918 906 726
zeman@kamenolomy.sk

Sekretariát
Marcela Fialová
+421 327 704 000
fialova@kamenolomy.sk

Ekonomický riaditeľ
Ing. Eva Krajčechová
+421 327 704 034
+421 903 118 665
krajcechova@kamenolomy.sk
Vedúca ekonomického odd.:
Danka Majerníková
+421 327 704 043
majernikova@kamenolomy.sk
Referent mzdy a personalistika:
Marcela Fialová
+421 327 704 000
fialova@kamenolomy.sk

Obchodný riaditeľ
Bc. Rastislav Podolák
+421 327 704 022
+421 902 920 260
obchod@kamenolomy.sk
Obchodný referent:
Zuzana Fogašová
+421 327 704 021
+421 910 998 988
obchod@kamenolomy.sk
Obchodný zástupca:
Vladimír Klučár
+421 327 704 014
+421 904 345 001
obchod@kamenolomy.sk

Výrobno-technický riaditeľ
Ing. Róbert Zeman PhD.
+421 327 704 042
+421 918 906 726
zeman@kamenolomy.sk
Referent doprava, strety záujmov, OŽP:
Erik Držík
+421 327 704 031
+421 903 248 553
drzik@kamenolomy.sk
Kvalitár, BOZP:
Marián Behúl
+421 327 704 013
+421 902 920 261
behul@kamenolomy.sk