Povoľovací list

Povoľovací list od spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, ktorým dáva súhlas na dodávku a zabudovanie nášho materiálu do konštrukčných vrstiev podvalového podložia koľají, výhybiek, drážnych chodníkov a nástupíšť.